ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ

2016. –

КАТЕГОРИЈА

Саобраћајница

ОПШТИНА

Стари град

АДРЕСА

Дунавска улица

 

Пројектом се планирају саобраћајне површине, контактна мрежа, исправљачка станица, објекат за потребе јавног градског превоза и друга неопходна инфраструктура. На локацији површине 19.600м2 уз Дунавску улицу, преко пута комплекса ГСП Београд, предвиђена је изградња тролејбуско-аутобуског терминала Дунавска, са неопходним пратећим садржајима. Пројектује се савремени терминал јавног превоза на коме ће бити обједињено 12 линија тролејбуског и аутобуског подсистема, у циљу унапређења функције терминирања и измештања терминуса са Трга републике и Студентског трга. Терминус ће имати долазни и одлазни део, а саобраћајнице ће бити одговарајуће ширине за обилажење возила. Стајалишни плато за путнике ће бити уздигнут и овичен, а пешачке стазе у оквиру терминуса биће најмање 2 метра широке. Стајалишта ће бити пројектована према одговарајућим возилима јавног градског превоза и имаће све неопходне елементе који треба да одговарају особама са инвалидитетом.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Комплекс терминуса је 19.600 m2 са пратећом инфраструктуром