Саобраћајнице

Саобраћајнице у Блоку 65 – Н.Београд

Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут)

Вишњичко поље

Део насеља Карабурма – Уралска улица

Опремање локације насеље Земунске капије

ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)

Извођење радова на реконструкцији Бранковог моста са израдом техничке документације

Саобраћајница Патријарха Павла

Уређење Косанчићевог венца

ЛОТ 1 – Приступне саобраћајнице мосту

Извођење радова на објекту анекса аутобуске станице у блоку 42 у Новом Београду са израдом урбанистичко-техничке документације.

Уређење Маршала Бирјузова

Саобраћајница Боре Станковића на локацији Врачарски плато

Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду

Приступна саобраћајница Нова V, од Панчевачког пута до КЦС „Крњача“ са пратећом инфраструктуром

Термнуси у блоку 20 и уз Бранков мост

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром и мостовском конструкцијом за приступ железничкој станици „Прокоп“ – I фаза

Саобраћајни приступ блоку код Млатишумине улице

Уралска улице са инфраструктуром

Аутобуско-тролејбуски терминус уз Дунавску улицу са израдом техничке документације

Саобраћајница Станислава Сремчевића Црног у Лазаревцу

Саобраћајници са инфраструктуром ул. Браће Баџак у Младеновцу

Булевар ослобођења у Гроцкој

Пушкинова улица са инфраструктуром, просторна целина Сењак

Саобраћајаница С-6 са припадајућом инфраструктуром просторна целина „Лисичији поток“

Водовод

Саобраћајнице у Блоку 65 – Н.Београд

Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут)

Изградња водоводне мреже у Улици Чернишевског

Крушевачка и Господара Вучића

Улица Мирка Луковића

Вишњичко поље

Смиљанићева улица

Саобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића

Део насеља Карабурма – Уралска улица

Опремање локације насеље Земунске капије

Цевовод Зучка капија – Калуђерица

Реконструкција водоводне и канализационе мреже у зони Славија

Водоводна мрежа у Улици младих горана у Батајници

Водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци

Водоводна мрежа у насељу Кључ

Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду

Водоводна мрежа у насељу Грмовац

Изградња и реконструкција потисног цевовода Ф 400 у насељу Сопот

Водоводна мрежа I фаза у насељу Лисовић

Секундарна водоводна мрежа у Бељини

Водоводна мрежа у Рипњу

Ревитализација рени бунара РБ-8м

Водоводна мрежа у насељу Степојевац – I фаза

Изградња водоводне мреже за потребе Дома здравља Раковица са израдом техничке документације

Канализација

Саобраћајнице у Блоку 65 – Н.Београд

Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут)

Вишњичко поље

Саобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића

Део насеља Карабурма – Уралска улица

Опремање локације насеље Земунске капије

Канализација у насељу Плави Хоризонти

Канализација у насељу Сунчани брег

Канализација у Улици Рада Кончара у Земуну

Реконструкција водоводне и канализационе мреже у зони Славија

Канализација у насељу Мала утрина

КЦС Крњача 1 са колектором и саобраћајницом

Изградња Кумодрашког кишног колектора

Каналиазција у насељу Крњача – Блок Браћа Марић

Канализација у насељу Мали Мокри Луг

Канализација у Улици Јове Илића

КЦС „Газела“

Изградња канализације за прикључење ОШ „Војводе Степе“ са израдом техничке документације

Извођење радова на изградњи фекалног колектора Јелезовац II фаза (III деоница)

Изградња канализације у насељима Шљивице и Браће Југовић у Обреновцу

Канализација у насељу Сурчин

Изградња канализације у деловима улица: Корушке, Марије Бурсаћ и Франца Прешерна у Земуну

Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду

Изградња фекалног колектора „Јелезовац“ – I фаза

Фекалнa канализацијa у насељу Ресник-Љубише Јеленковића

Кишни колектор Земун поље – Дунав

КЦС у Добановачком путу у насељу Алтина

Слободне површине

Уређење Косанчићевог венца

Уређење Обилићевог венца

Уређење слободних површина Групација „Ф“ – II МЗ Бежанијскса коса

Споменички комплекс Стефану Немањи

Планови

ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1водоводВојвођанска улица, Нови Београд2018
2канализацијаВојвођанска улица, Нови Београд2018
3водоводРаваничка улица2018
4водоводСиме Игуманова2018
5водоводКондина улица2018
6водоводЈуг Богданова улица2018
7канализацијаУлица војводе Ђуровића2018
8водоводМилорада Гавриловића2018
9водоводПрвомајска улица, Добановци2018
10водоводЦерска улица2018
11водоводУлица Николе Мараковића2018
12канализацијаУлица Николе Мараковића2018
13саобраћајницеУлица Николе Мараковића2018
14водоводЖикице Јовановића, Вождовац2018
15канализацијаЖикице Јовановића, Вождовац2018
16водоводМилоша Жуњића, Звездара2018
17канализацијаМилоша Жуњића, Звездара2018
18саобраћајницеМилоша Жуњића, Звездара2018
19водоводИбарска магистрала, Чукарица2018
20саобраћајницеИбарска магистрала, Чукарица2018
21саобраћајницеНова 10, Лазаревац2018
22саобраћајницеПарк "Три кључа"2018
23слободне површинеПарк "Три кључа"2018
24водоводЦариградска улица2018
25водоводМилице Јанковић2018
26водоводЖивка Давидовића2018
27водоводРеконструкција водоводне мреже у насељу Ледине2018
28канализацијаИзградња канализације у насељу Ледине2018
29водоводОпремање Блока 11А на Новом Београду2018
30канализацијаОпремање Блока 11А на Новом Београду2018
31саобраћајницеОпремање Блока 11А на Новом Београду2018
32слободне површинеОпремање Блока 11А на Новом Београду2018
33саобраћајницеСаобраћајница у Блоку 342018
34Трошкови и услуге у вези решавања имовинско правних односа2018
35водоводОпремање локације насеља Земунске капије2018
36канализацијаОпремање локације насеља Земунске капије2018
37саобраћајницеОпремање локације насеља Земунске капије2018
38водоводГенерални пројекат са елементима идејног пројекта за одвођење отпадних вода Ледине2018
39водоводОпремање локације уз Улицу Јове Илића2018
40канализацијаОпремање локације уз Улицу Јове Илића2018
41плановиУрбанистички пројекти објеката и мреже инфраструктуре - I фаза2018
42саобраћајницеПовезивање путног правца Р101 и коридора 10 на регионални пут Р2672018
43водоводВелисава Вуловића2018
44водоводУлица Бранислава Баришића доктора, Батајница2018
45канализацијаДелиградска улица2018
46водоводЦерска улица2018
47канализацијаМиријевски булевар - зацевљена деоница потока2017
48саобраћајницеСтечене обавезе - саобраћајнице и ПДР2017
49саобраћајницеДодатна формирања за објекте из Програма2017
50водоводСтечене обавезе - водовод2017
51Идејно решење обалоутврда река Дунав и Сава2017
52Паркинзи у насељу Кнежевац - Кијево2017
53саобраћајницеСаобраћајнице са инфраструктуром у функцији опремања локација2017
54саобраћајницеПодручје уз Улицу Дула Караклајића2017
55гробљаГробље у насељу Батајница2017
56саобраћајницеУлица Стефана Штиљановића2017
57слободне површинеГрадски трг у Лазаревцу2017
58гробљаГробље у Обреновцу2017
59канализацијаЛокација уз Добановачку улицу у Земуну2017
60саобраћајницеЛокација уз Добановачку улицу у Земуну2017
61канализацијаАласка улица у Земуну2017
62гробљаГробље у насељу Угриновци2017
63водоводОпремање локације Блок улица Далматинска, Старине Новака2017
64канализацијаОпремање локације Блок улица Далматинска, Старине Новака2017
65канализацијаКанализација у Улици Мишка Крањца2017
66канализацијаКанализација у Шилеровој улици у Земуну2017
67плановиУМП - Сектор IV и V2017
68саобраћајницеУМП - Сектор IV и V2017
69саобраћајницеСаобраћјанице у насељу Грмовац2017
70саобраћајницеСаобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на подручју Чукаричке падине2017
71водоводВодоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци2017
72саобраћајницеСаобраћајница 31-31, Беглук, Дудови, Обреновац2017
73становањеСтечене обавезе - станови2017
74Локација Клисине у насељу Батајница2017
75канализацијаКанализација у насељу Остружница2017
76водоводИзградња недостајуће инфраструктуре у Блоку 162017
77канализацијаИзградња недостајуће инфраструктуре у Блоку 162017
78водоводВодоводна мрежа у Улици младих горана у Батајници2017
79слободне површинеПарк у Блоку 49 на Новом Београду2017
80саобраћајницеСаобраћајница Савска са реконструкцијом КЦС Железничка станица2017
81плановиПДР дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Марјане Грегоран на Карабурми2017
82водоводУлица Симе Игуманова2017
83водоводРаваничка улица2017
84канализацијаНовоградска улица2017
85водоводПећска улица2017
86водоводУлица Вука Караџића, Младеновац варош2017
87канализацијаУлица Вука Караџића, Младеновац варош2017
88водоводЛовачака улица2017
89водоводСазонова улица2017
90канализацијаСлавонска улица2017
91водоводБудимска и Цариградска улица2017
92водоводАвалска улица, Бели Поток2017
93канализацијаНодилова улица2017
94водоводКаменогорска улица2017
95канализацијаМиријевски булевар2017
96канализацијаУлица генерала Заха2017
97водоводМарије Бурсаћ2017
98канализацијаАгостина Нета, Омладинских бригада, блок 66А, Нови Београд2017
99водоводРеконструкција водоводне мреже - Крушевачка и Господара Вучића2017
100водоводУлица војводе Блажете, Звездара2017
101канализацијаУлица војводе Блажете, Звездара2017
102водоводСтарине Новака2017
103канализацијаКонстантина филозофа2017
104канализацијаДрагослава Срејовића2017
105саобраћајницеСаобраћајница 7.јули, Космајска - Остружница2017
106водоводЈужни булевар 1122017
107водоводВојводе Тозе2017
108канализацијаВојводе Тозе2017
109саобраћајницеВојводе Тозе2017
110канализацијаЈужни булевар 102017
111саобраћајницеЈужни булевар 102017
112канализацијаШумадијске дивизије2017
113водоводКомплекс _x000D_
"SKYLINE BELGRADE" у Кнеза Милоша
2017
114канализацијаКомплекс _x000D_
"SKYLINE BELGRADE" у Кнеза Милоша
2017
115канализацијаБлок 65, Нови Београд2017
116канализацијаРуђера Боковића- Ивана Градника и Живка Давидовића2017
117водоводПетра Кочића у Земуну2017
118канализацијаПетра Кочића у Земуну2017
119саобраћајницеПетра Кочића у Земуну2017
120плановиГеодетске, геолошке и друге подлоге2017
121водоводКомплекс железничке станице у Земуну2017
122канализацијаКомплекс железничке станице у Земуну2017
123канализацијаШумадијске дивизије2017
124саобраћајницеШумадијске дивизије2017
125водоводМатице српске, Миријево2017
126канализацијаМатице српске, Миријево2017
127саобраћајницеМатице српске, Миријево2017
128канализацијаМилоја Закића, Чукарица2017
129саобраћајницеОмладинских бригада - Јурија Гагарина2017
130саобраћајницеПешачко бициклистичка пасарела Радничка - Паштровићева2017
131водоводБеоград на води - 41579/2-01 од 41579/2-01 од 29.06.2017.2017
132канализацијаБеоград на води - 41579/2-01 од 41579/2-01 од 29.06.2017.2017
133саобраћајницеБеоград на води - 41579/2-01 од 41579/2-01 од 29.06.2017.2017
134водоводБеоград на води - 36272/2-01 од 07.06.2017.2017
135канализацијаБеоград на води - 36272/2-01 од 07.06.2017.2017
136саобраћајницеБеоград на води - 36272/2-01 од 07.06.2017.2017
137саобраћајницеБеоград на води - BW GALERIJA - 59247/2-01 од 29.09.2017.2017
138саобраћајницеБеоград на води - 68118/2-01 од 06.11.2017.2017
139водоводБеоград на води - 2619/2-01 од 16.01.2018.2017
140канализацијаБеоград на води - 2619/2-01 од 16.01.2018.2017
141саобраћајницеБеоград на води - 2619/2-01 од 16.01.2018.2017
142водоводИнвестиције на објектима до примопредаје крајњем кориснику2017
143канализацијаИнвестиције на објектима до примопредаје крајњем кориснику2017
144саобраћајницеИнвестиције на објектима до примопредаје крајњем кориснику2017
145слободне површинеИнвестиције на објектима до примопредаје крајњем кориснику2017
146саобраћајницеОкретница аутобуса у насељу Угриновци2017
147канализацијаКанализација у насељу Алтина 22017
148плановиПросторна целина А1 Јајинци2017
149плановиПросторна целина А2 Јајинци2017
150водоводПримарни цевовод ф600 - Црна тачка - Бошњаци у Обреновцу2017
151канализацијаИзградња канализације у Ужичкој улици на Дедињу2017
152саобраћајницеПриступна саобраћајница дому здравља у Борчи2017
153водоводРеконструкција водоводне мреже у насељу Умчари2017
154водоводППВ Умчари2017
155водоводПримарни цевовод ф250 у Сопоту, од Живановић резервоара до центра2017
156канализацијаКанализација у Улици Добре Митровића на Палилули2017
157саобраћајницеЛокација међународног путничког пристаништа у Земуну2017
158водоводЦевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу2017
159водоводВодоводна мрежа у насељу Араповац и Миросаљци2017
160канализацијаФекална канализација дуж Ваљевског пута у Звечанској2017
161канализацијаФекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац2017
162саобраћајницеСаобраћајница 45. нова од Улице Пашинац до Јужне саобраћајнице у Реснику2017
163водоводВодоводна мрежа у насељу Сланци2017
164слободне површинеСтручна помоћ у организацији међународног конкурса за споменички комплекс Стефану Немањи2017
165плановиЕлаборати о могућностима изградње у зони далековода - планска документација2017
166саобраћајницеУлица Николе Пашића у насељу Винча2017
167Брисање објеката у катастру2017
168плановиПДР за подручје између УМП-а и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе2017
169канализацијаРегулација Калуђеричког потока са примарним колектором2017
170саобраћајницеПружни прелаз Старо насеље у Железнику2017
171саобраћајницеСаобраћајнице Пролетерска и Ж.Живковића у Рушњу2017
172саобраћајницеУлица Н.Марковића у насељу Миљаковац 22017
173саобраћајницеСаобраћајнице у Блоку 61 у Крњачи2017
174плановиУрбанистичко архитектонски конкурс за део Макишког поља2017
175канализацијаКанализација на подручју Чукаричке падине2017
176саобраћајницеБулевар ослобођења у Гроцкој2016
177саобраћајницеСаобраћајница Станислава Сремчевића Црног у Лазаревцу2016
178саобраћајницеАутобуско-тролејбуски терминус уз Дунавску улицу са израдом техничке документације2016
179водоводВодоводна мрежа у насељу Степојевац2016
180водоводОбјекти и мрежа водоснабдевања у насељу Бељина2016
181водоводВодоводна мрежа I фаза у насељу Лисовић2016
182водоводИзградња и реконструкција потисног цевовода Ф 400 од изворишта Булин поток до Сопота2016
183водоводВодоводна мрежа у насељу Грмовац2016
184канализацијаИзградња канализације у насељима Шљивице и Браће Југовић у Обреновцу2016
185саобраћајницеРеконструкција Старог савског моста2016
186саобраћајницеКосанчићев венац2016
187слободне површинеКосанчићев венац2016
188саобраћајницеОбилићев венац2016
189слободне површинеОбилићев венац2016
190саобраћајницеМаршала Бирјузова и Сремска2016
191слободне површинеМаршала Бирјузова и Сремска2016
192слободне површинеИзградња Пешачке пасареле - везе Великог степенишног прилаза са Савским кејом2016
193саобраћајницеСаобраћајне и јавне површине са инфраструктуром на подручју шире зоне Кнез Михајлове улице2016
194слободне површинеСаобраћајне и јавне површине са инфраструктуром на подручју шире зоне Кнез Михајлове улице2016
195саобраћајницеИзградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима2016
196саобраћајницеФранцуска улица2016
197саобраћајницеУлица Душана Петровића Шанета, Лазаревац2016
198саобраћајницеУлица Нова на подручју Дула Караклајића, Лазаревац2016
199саобраћајницеБлок уз Булевар краља Александра - прилаз из Старца Вујадина2016
200водоводСаобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића2016
201канализацијаСаобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића2016
202саобраћајницеУређење јавних, слободних и зелених површина на терет града Београда2016
203саобраћајницеУређење локације за ДЗ Раковица2016
204саобраћајницеСаобраћајница Кумодрашка нова2016
205саобраћајницеСаобраћајнице на локацији Грмеч2016
206саобраћајницеВојвођанска и Сурчинска улица од саобраћајнице Т-6 до ауто-путске обилазнице2016
207саобраћајницеИзграња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима2016
208водоводОмишка улица2016
209слободне површинеКаталог урбаног мобилијара2016
210саобраћајницеЗаједнички послови, II.B.1.02016
211саобраћајницеКарађорђева улица (са уређењем Савског кеја)2016
212саобраћајницеПроширење пешачке зоне Кнез Михајлове2016
213саобраћајницеРеконструкција централних тргова града Београда2016
214саобраћајницеРеконструкција јавних саобраћајница, саобраћајних објеката и мостова2016
215саобраћајницеПаркинзи за КБЦ Бежанијска коса2016
216саобраћајницеВодоводна мрежа у насељу Рипањ2016
217саобраћајницеСекундарне саобраћајнице - Целина Сењак2016
218саобраћајницеСекундарне саобраћајнице - Жанке Стокић2016
219саобраћајницеКомунално опремање локација средствима правних и физичких лица2016
220саобраћајницеБулевар војводе Мишића - Од Манасијеве до Косте Главинића2016
221саобраћајницеКомунално опремање локација средствима правних и физичких лица I.2.E.2016
222плановиУМП Сектор III2016
223саобраћајницеУМП Сектор III2016
224саобраћајницеПриступне саобраћајнице мосту - Тошин бунар2016
225саобраћајницеПриступне саобраћајнице мосту - КЦС Газела2016
226саобраћајницеЛОТ 1 - Приступне саобраћајнице мосту2016
227саобраћајницеПриступна саобраћајница Ади Циганлији2016
228канализацијаРеконструкција канализационе мреже у зони Славија2016
229саобраћајницеПрипреме за почетак изградње - пружни прелаз у Батајници2016
230саобраћајницеСаобраћајница Милована Глишића2016
231саобраћајницеПровођење промена у Катастру непокретности за саобраћајнице са инфраструктуром2016
232саобраћајницеЗаједничке групе послова за УМП (1.0.1-1.0.6.)2016
233саобраћајницеПружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама2016
234саобраћајницеКомунално опремање средствима правних и физичких лица за реал2016
235водоводНови бунари са цевоводом у Сопоту2016
236водоводРевитализација рени бунара утискивањем дренова (RB-9,7-M,8М)2016
237водоводРезервоари Брђански крај, Врапче брдо, Дубрава2016
238водоводБунар на изворишту Брестовица - Ковачевац2016
239водоводРеконструкција и изградња потисног цевовода ф400 од изворишта Булин поток до Сопота2016
240канализацијаИзмештање колектора у Станислава Сремчевића2016
241канализацијаКолектор у Паштровићевој2016
242канализацијаППОВ у подавалским насељима2016
243канализацијаОбјекти и мрежа канализацији на територији општине Младеновац2016
244канализацијаОбјекти и мрежа канализације на територији општине Обреновац2016
245канализацијаИнтерцептор - од тунела Карабурма до КЦС Велико село2016
246водоводИзмештање водовода у Блоку 372016
247саобраћајницеПројекти парцелације за потребе фазне изградње саобраћајница2016
248саобраћајницеОпремање локације уз Улицу Драгослава Срејовића2016
249саобраћајницеТрг Славија - фонтана2016
250слободне површинеТрг Славија - фонтана2016
251саобраћајницеЦелина Топчидерско брдо2016
252саобраћајницеУређење парка у насељу Алтина II2016
253водоводВодовод у Улици Алфреда Нобела2016
254водоводЗучка капија - ЦС Врчин (IV етапа)2016
255канализацијаСаобраћајнице у насељу Остружница - I фаза2016
256плановиСаобраћајнице у насељу Остружница - I фаза2016
257канализацијаI фаза - од Диљске до Сланачког пута и тунел Вишњица2016
258канализацијаКЦС Галовица Нова са колектором и потис2016
259саобраћајницеСавска магистрала од Радничке - петља на укрштању са Трговачком2016
260саобраћајницеСаобраћајница Николе Стефановића2016
261канализацијаКанализација у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику2016
262саобраћајницеРеконструкција јавних саобраћајница - Бранков мост, Савски мост, Француска, Кнеза Милоша2016
263канализацијаКаналиазција у насељу Крњача - Блок Браћа Марић2016
264канализацијаФекална канализација - насеље Сунчани брег2016
265саобраћајницеБлок између улица: Радничка, Паштровићева и Висока2016
266плановиПДР дела подручја уз Нови авалски пут2016
267плановиПДР насеља Радио-фар2016
268плановиПДР подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до Ауто-путске обилазнице2016
269слободне површинеПешачка пасарела - Веза Великог степенишног силаза и Савског кеја2016
270плановиПДР ширег подручја Блока 9б (Ретензија)2016
271плановиПДР насеља Роспи ћуприја, ГО Палилула2016
272плановиПДР између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске2016
273плановиПДР за део насеља Жарково, улице, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске2016
274плановиПДР подручја центра Бановог брда, ГО Чукарица2016
275плановиПДР дела подручја источно од СМТ-а2016
276плановиПДР подручја уз Овчански пут2016
277плановиПДР подручја између обилазног ауто-пута и Кружног пута код насеља Кијево2016
278плановиПДР за комплекс БИП-а2016
279плановиПДР подручја између Кумодрашког потока и насеља "Падина"2016
280плановиИзрада техничке документације за потребе израде урбанистичких планова2016
281плановиПДР дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића2016
282плановиПДР Блока 182016
283плановиПДР за подручје између комплекаса Топлане, Улице савски насип, моста "Газела" и реке Саве2016
284плановиПДР за насеље Сланци2016
285плановиПДР за насеље Велико Село2016
286плановиПДР стамбеног насеља уз гробље Лешће2016
287плановиПДР привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча2016
288плановиПДР насеља Вишњица2016
289плановиПДР подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса ОШ "Марија Бурсаћ"2016
290плановиПДР подручја у Миријеву (Бајдина)2016
291плановиПДР подручја између привредне зоне "Ауто-пут" и Аеродрома "Никола Тесла"2016
292плановиПДР подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина2016
293плановиПДР за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена_x000D_
(УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић
2016
294плановиПДР за спортски комплекс на Звездари2016
295водоводИзградња водовоне мреже у Улици Чернишевског2016
296водоводУлица војводе Блажете2016
297канализацијаУлица војводе Блажете2016
298водоводУлица Ивана Божића2016
299водоводЦерска улица2016
300водоводЗрмањска улица2016
301водоводУлица шеварице2016
302водоводШуматовачка улица2016
303канализацијаКрагујевачка и Призренска улица2016
304водоводУлица Миодрага Петровића Чкаље2016
305канализацијаУлица Миодрага Петровића Чкаље2016
306канализацијаУлица Босе Милићевић2016
307саобраћајницеСаве Машковића2016
308водоводСундечићева улица2016
309канализацијаСундечићева улица2016
310саобраћајницеРадничка - Кировљева2016
311водоводВојислава Илића 432016
312канализацијаВојислава Илића 432016
313саобраћајницеВојислава Илића 432016
314водоводБеоград на води - 75809/2-01 од 22.11.2016.2016
315канализацијаБеоград на води - 75809/2-01 од 22.11.2016.2016
316саобраћајницеБеоград на води - 75809/2-01 од 22.11.2016.2016
317водоводБеоград на води - 75803/2-01 од 22.11.2016.2016
318канализацијаБеоград на води - 75803/2-01 од 22.11.2016.2016
319саобраћајницеБеоград на води - 75803/2-01 од 22.11.2016.2016
320плановиПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ)2016
321плановиПДР дела насеља Кумодраж2016
322плановиПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске2016
323плановиПДР подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6)2016
324плановиПДР подручја блока 442016
325плановиПДР подручја Блока 70а2016
326плановиПДР ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса"2016
327плановиПДР подручја центра Бановог брда2016
328плановиПДР подручјa Раковица село2016
329саобраћајницеТунелска веза од Карађорђеве до Француске2016
330водоводРезервоар "Миросаљци" Лазаревац2016
331саобраћајницеМост на Дунаву код Аде Хује2016
332саобраћајницеУлица М.Којића, Лазаревац2016