Недостајућа инфраструктура

Недостатак јавне комуналне инфраструктуре инвеститорима може да буде једна од препрека за добијање грађевинске дозволе. С обзиром да је законом дата могућност да инвеститори закључе уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и на тај начин обезбеде да се објекат који граде прикључи на градску комуналну мрежу, Дирекција је омогућила инвеститорима да поднесу захтеве и закључе уговоре, кроз које се реализује јавна недостајућа инфраструктура.

Уговори се могу реализовати на више начина, тако да инвеститори могу сами да финансирају израду техничке документације и извођење радова, затим је могуће уговорити недостајућу инфраструктуру која се реализује средствима Града Београда кроз програм уређивања и доделе грађевинског земљишта, а трећа могућност је да инвеститори уложе средства која се обрачунавају кроз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Средствима Дирекције

Саобраћајнице у Блоку 65 – Н.Београд

Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут)

Саобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића

Део насеља Карабурма – Уралска улица

Реконструкција водоводне и канализационе мреже у зони Славија

ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)

ЛОТ 1 – Приступне саобраћајнице мосту

Канализација у насељу Сурчин

Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом Београду

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројKategorijaНазив објектаТехничке карактеристикеПрограм
1саобраћајнице
водовод
канализација
Део насеља Карабурма - Уралска улица225 метара улице ширине 6 метара, обострани тротоари 2 м,
канализација 232 м водовод око 230 м. Јавно осветљење, заштита, реконструкција и измештање телекомуникационих водова и елекктро водова у Диљској, канализација око 190м, водовод око 145 м.
2014
2канализацијаКанализација у насељу СурчинИзградња 45 км фекалне канализације под ниским притиском.2015
3водовод
канализација
Реконструкција канализационе мреже у зони СлавијаИзградња 150 метара водоводне мреже и 350 метара канализационе мреже.2016
4водовод
канализација
Саобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша БандићаРеконструкција водоводне мреже и изградња канализационе мреже у Улици Радоја Дакића
Изградња фекалне канализационе мреже, угао Џорџа Вашингтона и Радоја Дакића.
Изградња канализације у Улици Милоша Бандића
2016
5саобраћајницеЛОТ 1 - Приступне саобраћајнице мостуДеоница од Тошиног бунара до Ђорђа Станојевића дугачка је два километра и има три четворокраке раскрснице, две рампе и четири прикључка по систему улив-излив.2016
6саобраћајнице
водовод
канализација
Саобраћајнице на локацији Миријево (уз ул. Партизански пут)Саобраћајница, водоводна и канализациона мрежа - око 160м.2004
7саобраћајнице
планови
ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)Службени лист Града Београда, број 45/2017 - Саобраћајнице и инфраструктурни објекти за комплекс ИКЕА - Бубањ поток2014
8саобраћајнице
водовод
канализација
Саобраћајнице у Блоку 65 - Н.БеоградСаобраћајница, водоводна и канализациона мрежа - око 402м.2004
9саобраћајнице
водовод
канализација
планови
Комплекс аутобуске и железничке станице у Блоку 42 у Новом БеоградуИзградња водоводне и канализационе (кишне и фекалне) мреже - Марка Христића.2015
10саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје градске подцелине ТрошаринаСаобраћајница, водоводна и канализациона мрежа.2014
11водоводИзмештање водовода у Блоку 37Водоводна мрежа - око 280м.2016
12водоводВодовод у Улици Алфреда НобелаИзградња водоводне мреже - око 1000м.2016
14водовод
канализација
Опремање локације Блок улица Далматинска, Старине НовакаИзградња водоводне мреже у Старине Новакa и Далматинској око 330м, реконструкција канализационе мреже око 240м у Станоја Главаша до Цвијићеве.2017
15водовод
канализација
Изградња недостајуће инфраструктуре у Блоку 16Изградња цевовода дужине 380м, фекалне канализације дужине 280м и кишне канализације дужине 370м.2017
16водовод
канализација
Сундечићева улица са припадајућом инфраструктуромИзградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже дуж Сундeчићеве и Војводе Тозе.2016
17саобраћајницеРадничка - КировљеваПриступна саобраћајница која се повезује на постојећу саобраћајницу Радничка-прилаз са инфраструктуром.2016
18саобраћајницеСаобраћајнице 7. јула и Космајска - ОстружницаИзградња дела саобраћајница 7. јула и Космајска, део саобраћајнице Боже Крезића до везе на постојећу саобраћајницу - око 300м.2017
20саобраћајнице
водовод
канализација
Војводе ТозеИзградња саобраћајнице Нова 2 са припадајућом инфраструктуром око 90м и реконструкција водоводне (око 85м) и канализационе мреже (230+300м).2017
21саобраћајнице
канализација
Јужни булевар 10Изградња интерне саобраћајнице (прва фаза) око 20м са канализационом мрежом.2017
22канализацијаШумадијске дивизијеИзградња фекалне канализационе мреже у Шумадијске дивизије на кп 324/1 КО Кумодраж око 115м.2017
23водовод
канализација
Комплекс "SKYLINE BELGRADE" у Кнеза МилошаИзградња и реконструкција водоводне мреже око 280м, изградња канализационе мреже око 120м у Кнеза Милоша и реконструкција кишног колектора у Дринској.2017
24саобраћајнице
водовод
Косте Рацина 13 (Голешка),
кп 20603/6 КО Савски венац
Изградња саобраћајнице Голешка улица (прва фаза) са пратећом инфраструктуром око 50м и изградња водоводне мреже у Саве Грујића око 70м.2017
25канализацијаБлок 65, Нови БеоградИзградња канализационе мреже у регулацији саобраћајнице С 3-3.2017
26канализацијаРуђера Боковића- Ивана Градника и Живка ДавидовићаИзградња канализационе мреже у Ивана Градника и Живка Давидовића.2017
27саобраћајнице
водовод
канализација
Петра Кочића у ЗемунуИзградња саобраћајница Нова 1 и Нова 2 са пратећом инфраструктуром, око (90м+35м) и реконструкција водоводне и канализационе мреже у делу Трогирске око 80м.2017
28водовод
канализација
Комплекс железничке станице у ЗемунуИзградња водоводне и канализационе мреже до Т6.2017
29саобраћајнице
канализација
Шумадијске дивизијеИзградња фекалне канализације око 150м и део саобраћајнице У1 на ГП4.2017
30саобраћајнице
водовод
канализација
Матице српске, МиријевоИзградња комуналне стазе око 100м и пешачке стазе око 30м, водоводне мреже око 500м и канализационе мреже око 145м.2017
31саобраћајнице
водовод
канализација
Улица Николе МараковићаИзградња саобраћајнице С1 са припадајућом инфраструктуром.2018
32водоводУлица Жикице ЈовановићаИзградња водоводне и канализационе мреже - око 150м.2018
33канализацијаУлица Милоја ЗакићаИзградња канализационе мреже - око 300м.2017
34саобраћајнице
водовод
канализација
Улица Милоша ЖуњићаИзградња саобраћајнице и водоводне и канализационе мреже до реципијента.2018
35саобраћајнице
водовод
Ибарска магистрала, ЧукарицаПрибављање употребне дозволе за саобраћајницу 1-1 и изградња саобраћајнице 2-2 од саобраћајнице 1-1 до планиране Нове 26 са водоводном мрежом у дужини око 460м.2018
36саобраћајницеНова 10, ЛазаревацИзградња улице Нова 10 са припадајућом инфраструктуром у дужини око 60м до постојеће улице Дула Караклајића, изградња пешачког приступа локацији и дефинисање услова за Нову 9.2018
37саобраћајнице
водовод
канализација
Нова 2 ДобановциИзградња саобраћајнице око 720м, водоводне мреже око 650м и кишне канализације до канала Галовица.2013
38саобраћајнице
водовод
канализација
Приступна саобраћајница дому здравља у БорчиИзградња саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на делу КП 4531/1 КО Борча, изградња кишне канализације и реконструкција водоводне мреже до Ваљевског одреда.2017
39водоводОпремање Блока 11а на Новом БеоградуИзмештање и изградња водоводне мреже.2018
40водовод
канализација
Опремање локације уз Улицу Јове ИлићаИзградња водоводне и канализационе мреже - око 150м.2018
41саобраћајницеТаванчићи 3 деоИзгрдња улице Таванчићи III део - око 178м.2018
42водоводУлица учитеља Цвеје, УгриновциРеконструкција водоводне мреже - око 105м.2018
43канализацијаКП 439/4 КО ЛештанеИзградња канализационе мреже.2018
44саобраћајнице
водовод
канализација
Реконструкција Улице Војислава ИлићаВодоводна и канализациона мрежа и реконструкција дела саобраћајнице - раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом 130 м.2016

Средствима правних и физичких лица

Изградња водоводне мреже у Улици Чернишевског

Крушевачка и Господара Вучића

Улица Мирка Луковића

Смиљанићева улица

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројKategorijaНазив објектаТехничке карактеристикеПрограм
1водоводСмиљанићева улицаВодоводна мрежа - око 50м.2015
2водоводУлица Мирка ЛуковићаВодоводна мрежа - 50м.2015
3водоводКрушевачка и Господара ВучићаРеконструкција водоводне мреже у делу Крушевачке и Господара Вучића - око 90м.2017
4водоводИзградња водоводне мреже у Улици ЧернишевскогВодоводна мрежа - око 80м.2016
5водовод
канализација
Улица војводе БлажетеУлична водоводна и канализациона мрежа - око 110м.2016
6водоводУлица Ивана БожићаИзградња водоводне мреже - око 90м.2016
8водоводШуматовачка улицаВодоводна мрежа - око 45м.2015
9водовод
канализација
Улица војводе БлажетеВодоводна и канализациона мрежа - око130м.2015
10водоводЗрмањска улицаВодоводна мрежа - око 60м.2016
12водоводШуматовачка улицаИзградња водоводне мреже - око 97м.2016
13канализацијаКрагујевачка и Призренска улицаИзградња канализационе мреже-
око 80м.
2016
14водовод
канализација
Улица Миодрага Петровића ЧкаљеУлична водоводна и канализациона мрежа - око 100м.2016
15канализацијаУлица Босе МилићевићКанализациона мрежа - око 70м.2016
16водоводУлица Симе ИгумановаРеконструкција водоводне мреже - око 140м.2017
17водоводРаваничка улицаВодоводна мрежа - око 78м.2017
20водовод
канализација
Улица Вука Караџића, Младеновац варошВодоводна мрежа око 95м и канализациона мрежа око 95м.2017
21водоводЛовачака улицаИзградња водоводне мреже
oko 115м.
2017
22водоводСазонова улицаИзградња водоводне мреже око 45м.2017
24водоводБудимска и Цариградска улицаРеконструкција водоводне
мреже - око 130м.
2017
25водоводБулевар Милутина МиланковићаИзмештање водоводне мреже.2015
26канализацијаУлица братсва и јединства, БорчаКанализациона мрежа - око 50м.2015
27водоводАвалска улица, Бели ПотокИзградња водоводне мреже у Авалској улици - око 180м.2017
28канализацијаНодилова улицаИзградња фекалне канализационе мреже - око 27м.2017
29водоводКаменогорска улицаИзградња водоводне мреже - око 35м.2017
30канализацијаМиријевски булеварИзградња фекалне канализационе мреже у раскрсници Миријевског булевара и Улице ладне воде - око 8м.2017
31канализацијаУлица генерала ЗахаИзградња опште канализације - око 55м.2017
32водоводМарије Бурсаћизградња водоводне мреже - око 165м2017
33канализацијаБлок 66А, Нови БеоградИзградња фекалне канализације - око 70м.2017
34водовод
канализација
Улица војводе Блажете, ЗвездараИзградња водоводне мреже - око 20м и изградња канализационе мреже - око 20м.2017
35водоводСтарине НовакаИзградња водоводне мреже - око 145м.2017
36канализацијаКанализација у Улици Константина ФилозофаИзградња опште канализације - око 85м.2017
37канализацијаДрагослава СрејовићаИзградња фекалне канализације - око 120м.2017
38водовод
канализација
Војвођанска улица, Нови БеоградИзградња водоводне мреже - око 30м и канализационе мреже - око 70м.2018
39водоводРаваничка улицаИзградња водоводне мреже - око 48м - око 130м.2018
40водоводСиме ИгумановаРеконструкција водоводне мреже - око 155м.2018
41водоводКондина улицаИзградња водоводне мреже - око 60м.2018
42водоводЈуг Богданова улицаИзградња водоводне мреже - око 90м.2018
43канализацијаУлица војводе ЂуровићаИзградња секундарне канализационе мреже у делу Улице Љубе Ковачевића и Бакарске - око 90м.2018
44водоводМилорада ГавриловићаИзградња водоводне мреже - око 60м.2018
45водоводПрвомајска улица, ДобановциИзградња водоводне мреже - око 230м.2018
46саобраћајницеСаве МашковићаИзградња прикључка С1 са улицом Саве Машковића.2016
47водоводЦерска улицаИзградња водоводне мреже у делу Церске, Ђердапске и до постојећег цевовода у Сазоновој - око 230м.2018
48водоводЦариградска улицаИзградња водоводне мреже у делу Цариградске до раскрснице са Будимском - око 600м.2018
49водоводМилице ЈанковићИзградња водоводне мреже - око 55м.2018
50водоводЖивка ДавидовићаИзградња водоводне мреже у делу Живка Давидовића - око 95м.2018
51водоводВелисава ВуловићаИзградња водоводне мреже од кп 21671 - око 260м.2018
52водоводУлица Бранислава Баришића Доктора, БатајницаИзградња водоводне мреже од кп 2224/1 до Даламатинске загоре - око 140м.2018
53канализацијаДелиградска улицаРеконструкција канализационе мреже - око 45м.2018
54водоводЦерска улицаИзградња водоводне мреже - око 15м.2018
55канализацијаЛацковићева 4бИзградња канализационе мреже - око 70м2018
56водоводКланићка улица МиријевоИзградња водоводне мреже - око 50м.2018
57канализацијаУлица Незнаног јунака, Савски венацИзградња канализационе мреже - око 50м.2018

Законско умањење доприноса

Вишњичко поље

Опремање локације насеље Земунске капије

ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројKategorijaНазив објектаТехничке карактеристикеПрограм
1саобраћајнице
водовод
канализација
Опремање локације насеље Земунске капије769 метара фекалне канализације, 868 метара атмосферске канализације, 779 метара водоводне мреже и вртложна каскада на дубини од 16 метара.2018
2саобраћајнице
водовод
канализација
Вишњичко пољеСаобраћајница Нова 7 са уличном водоводном и канализационом мрежом - око 353м и реконструкција канализационе мреже у Сланачком путу - око 455м.2012
3саобраћајнице
планови
ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)Службени лист Града Београда, број 45/2017 - Саобраћајнице и инфраструктурни објекти за комплекс ИКЕА - Бубањ поток2014
4саобраћајнице
водовод
канализација
Гусињска нова, ВирпазарскаСаобраћајница Нова Гусињска са водоводном и канализационом мрежом око 139м и изградња водоводне мреже у Вирпазарској - око 40м.2017
5саобраћајнице
водовод
канализација
Опремање локације уз Улицу Драгослава СрејовићаСаобраћајница Нова 2 са водоводном и канализационом мрежом, око 160м, и водоводна мрежеау Драгослава Срејовића до постојећег цевовода - око 70м.2015
6водовод
канализација
Гружанска улицаРеконструкција водоводне мреже око 45м, изградња канализационе мреже око 45м.2018
7водоводСењачка улицаИзградња водоводне мреже у улици Сењачка и Персиде Миленковић од постојеће мреже у улици Војислава Вучковића у дужини око 140м.2018
8саобраћајнице
водовод
канализација
Грочанска, Данила КишаИзградња (продужетак) улице Данила Киша са припадајућом инфраструктуром - око 40м.2018
9водоводГосподара ВучићаРеконструкција водоводне мреже - око 75м.2018
10водоводГрочанска улицаИзградња водоводне мреже- око 150м.2018
11водоводМокрањчева улицаРеконструкција водоводне мреже - око 90м.2018
12саобраћајницеТошин бунар, С1Изградња дела улице С1.2018
13водоводУлица Луке ВукаловићаРеконструкција водоводне мреже - око 45м.2018
14водоводУлица цара УрошаИзградња водоводне мреже- око 85м.2018
15канализацијаУлица војводе БојовићаИзградња опште канализационе мреже - око 130м.2018
16водоводМокролушка улицаИзградња водоводне мреже - око 200м.2018
17водоводФочанска улицаИзградња уличне водоводне мреже - око 120м.2018
18водоводСазонова улицаРеконструкција водоводне мреже - око 145м.2018
19водоводДунавска улицаРеконструкција водоводне мреже - око 115м.2018
20водоводНевесињска улицаРеконструкција водоводне мреже - око 70м.2018
21водовод
канализација
Живка ДавидовићаРеконструкција водоводне мреже - око 130м и изградња канализационе мреже око 250м.2018
22водоводЛазара КујунџићаИзградња водоводне мреже - око 50м.2018
23саобраћајнице
водовод
канализација
Блок 58, Савски насип ббЗавршетак радова на изградњи ул. Нова 2 и 4, изградња Нове 3 са припадајућом инфраструктуром.2018
24канализацијаУлица Сање Живановић 23Изградња фекалне канализације - око 100м.2018
25саобраћајнице
водовод
канализација
Дунавска улица, Булевар војводе БојовићаИзградња саобраћајнице Дунавска са припадајућом инфраструктуром око 470м, реконструкција кишне канализације у Тадеуша Кошћушка, изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару војводе Бојовића.2018
26водоводНевесињска улица, ВрачарРеконструкција водоводне мреже.2018
27саобраћајнице
канализација
Блок између Добровољачке, Добановачке и др, ЗемунИзградња саобраћајница
Нова 1 дужине 111м и Нова 4 дужине 86м са
инфраструктуром и изградња фекалне мреже од локације до Угриновачке улице.
2017
28водоводЈужни булевар 112Реконструкција водоводне мреже у Јужном булевару - око 165м.2017

По посебној одлуци

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројKategorijaНазив објектаТехничке карактеристикеПрограм
1саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве, Блок 14Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката на ГП 1 у блоку 14 - део планиране САО4, САО7 и САО8.2015
2саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве, блок 18Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром -за потребе опремања пословно-стамбеног објекта у блоку 18 - фаза 1 (фундирање).2016
3саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве, блок 18Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у блоку 18 - део планиране САО8 и САО7.2017
4саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве, блок 19Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у блоку 19 - за потребе изградње објекта Кула Београд.2016
5саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве - део планиране САО1 и САО3Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део планиране САО1 и САО3.2017
6саобраћајницеПодручје приобаља реке Саве, блок 19, BW GALERIJAИзградња делова саобраћајнице Аутопут (ГП СП 37), САО1 (ГП СП34) и САО2 (ГП СП 33) за потребе изградње фазе 0 -трафостанице и фазе 1 -тржног центра у блоку 19.2017
7саобраћајницеПодручје приобаља реке Саве - САО3, САО4 и САО8Изградња делова саобраћајнице САО3, САО4 и САО8.2017
8саобраћајнице
водовод
канализација
Подручје приобаља реке Саве, блок 14Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката на ГП 1 у блоку 14 - део планиране САО4, САО7 и САО8.2017
9Подручје приобаља
реке Саве, Блок 18
Додатни радови на инфраструктурном опремању делова саобраћајница САО8 и САО7.2017
10саобраћајницеПодручје приобаља реке Саве, саобраћајнице САО1 и саобраћајница САО9Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део планиране САО9 САО9-I и део САО1 на ГП СП38, СП39, СП44 и ГП СП14.2018
11саобраћајницеПодручје приобаља реке Саве, Блок 19, BW KULAИзградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - део САО1 (ГП СП19).2018

Донације

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројKategorijaНазив објектаТехничке карактеристикеПрограм
1саобраћајницеОмладинских бригада - Јурија ГагаринаРеконструкција дела улица Омладинских бригада и Јурија Гагарина.2017
2саобраћајницеРадничка, ПаштровићеваИзрада техниче документације за пешачко бициклистичку пасарелу.2017
3саобраћајнице
слободне површине
Кнеза МилошаИзрада техничке документације везане за реконструкцију и изградњу: парка „Три кључа“, Дринске улице, дела улице Кнеза Милоша, саобраћајног приступа комплексу Skyline, бициклистичке пасареле;2018
4саобраћајнице
водовод
канализација
Реконструкција Улице Војислава ИлићаВодоводна и канализациона мрежа и реконструкција дела саобраћајнице - раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом 130 м.2016