Саобраћајнице

Део насеља Карабурма

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1канализацијаКанализација у Костолачкој улици2014
2канализацијаФекални колектор Јелезовац2014
3канализацијаИнтерцептор од Доњег булевара - ППОВ Велико село2014
4канализацијаКанализација у насељу Мали Мокри Луг2014
5гробљаГробље Лешће - ободне саобраћајнице2014
6водоводЦевовод I висинске зоне од ЦС Железник до резервоара Железник2014
7водоводПратеће услуге и радови у поступању решавања имовинско правних односа2014
8водоводВодоснабдевање МЗ Брајковац I фаза - ППВ Брајковац2014
9саобраћајницеПрибављање планова привремених мера заштите на раду2014
10саобраћајницеПратеће услуге и радови у поступку решавања имовинско правних односа2014
11саобраћајницеПодручје градске подцелине Трошарина2014
12саобраћајницеТрамвајска пруга на траси БГМ2014
13саобраћајницеИнвестиције за раније изведене саобраћајнице до примопредаје крајњем кориснику2014
14саобраћајницеВодоводна мрежа у путу Овча - Борча2014
15саобраћајницеДео насеља Карабурма2014
16саобраћајницеПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута Београд-Ниш2014
17саобраћајницеПодручје приобаља реке Саве у границама пројекта "Град на води"2014
18саобраћајницеПГР Јелезовац - Сунчани брег2014
19саобраћајницеСаобраћајница Нодилова са припадајућом инфраструктуром2014
20саобраћајницеДоступан град2014
21саобраћајницеПодручје градске подцелине Трошарина2014
22саобраћајницеПДР дела радне зоне Сурчин - Добановци, општина Сурчин2014
23саобраћајницеСаобраћајница Радивоја Кораћа са припадајућом инфраструктуром2014
24саобраћајницеСаобраћајнице са припадајућом инфраструктуром општине Младеновац2014
25саобраћајницеУлица Забрешких партизана - Обреновац2014
26саобраћајницеПодручје ПДР Међулужје (Таковско-Колубарска) Младеновац - саобраћајнице2014
27саобраћајницеПодручје ПДР Рајковац - Младеновац - саобраћајнице2014
28саобраћајницеПрема приоритетима општина угрожених после поплава - Милована Глишића Обреновац2014
29саобраћајницеСаобраћајнице на подручју ПДР-а Врачарски плато (Катанићева, Мекензијева, Чубурска)2014
30саобраћајницеСаобраћајница до Новог бежанијског гробља2014
31саобраћајницеАкциони план пресељења становника новоформираних насеља2014
32водоводВодоводна мрежа у Блоку 43 на Новом Београду2014
33водоводСанација и адаптација водовода у Улици Кулина бана на Звездари2014
34водоводВодоводна мрежа у улицама Тодора Дукина и Бањалучкој2014
35водоводВодоводна мрежа у Зрмањској улици2014