Саобраћајнице

Владике Николаја Велимировића – Лазаревац

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1водоводВодоводна мрежа у Булевару Михајла Пупина2013
2водоводППВ Беле воде - реконструкција од 2013. године2013
3водоводЦевовод Зучка капија - Калуђерица2013
4водоводМакиш - Младеновац - Зучка капија - ЦС Врчин, тунел Врчин2013
5саобраћајницеСаобраћајница Нова мокролушка2013
6саобраћајницеСаобраћајнице у Блоку 3 Нови Београд2013
7саобраћајницеСаобраћајнице на подручју ПДР Блок П.Срећковића, Супилове, В.Дугошевића и продужетка Д.Лапчевића2013
8саобраћајницеВладике Николаја Велимировића - Лазаревац2013
9саобраћајницеПодручје ПДР гробља у Рајковцу (раскрсница са М 23)2013
10саобраћајницеПодручје ПДР Баташево - Младеновац - саобраћајнице2013
11саобраћајницеБлок Гружанске улице - Тодора од Сталаћа2013