Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1водоводСистем водоснабдевања насеља Пиносава и Бели Поток2012
2водоводРеконструкција водовода у Сазоновој улици2012
3водоводРеконстукција водовода у Тимочкој улици2012
4саобраћајницеПрибављање извода уверења копија планова и друге документације за саобраћајнице са инфраструктуром2012
5саобраћајницеПДР између улица: Струмичке, Војислава Илића, Краља Остоје и Бачванске2012
6саобраћајницеСаобраћајнице у Блоку 67-А у Новом Бограду2012
7саобраћајницеУлица Чарли Чаплина I Нова 12012
8саобраћајницеСланачки пут2012
9саобраћајницеИнтермодални терминал у Батајници2012
10саобраћајницеВишњичко поље2012