Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1саобраћајницеПодручје ПДР насеља Бањица - I фаза2011
2саобраћајницеУлица Краљице Марије - Младеновац2011
3канализацијаКумодрашки кишни колектор2011
4канализацијаКанал у Улици Рада Неимара и Махмута Ибрахимовића2011
5канализацијаРетензија R1 на Кумодрашком потоку2011
6водоводВодовод у Улици Славка Миљковића у Реснику2011
7саобраћајницеСаобраћајница на подручју привредне зоне Аутопут Нови Београд, Земун, Сурчин2011
8саобраћајницеСеверне приступне саобраћајнице - УМП2011
9саобраћајницеЈужне приступне саобраћајнице - УМП2011
10саобраћајницеПодручје ПДР Ада Хује (Зона А)2011
11саобраћајницеПодручје VIII МЗ, Франц Розман Стане - Врачар2011
12саобраћајницеУлица Славка Родића, насеље Кнежевац,Кијево2011
13саобраћајницеУлица Авалска у Железнику2011
14саобраћајницеСаобраћајница 36. нова у насељу Ресник2011
15саобраћајницеСаобраћајнице у оквиру ПДР Бањског спортско историјског комплекса Тополице2011
16саобраћајницеНаставак Улице Здравковићеве од М. Обреновића - Тамнавске2011
17саобраћајницеНаставак Хадук Вељкове од улице Вука Караџића - Тамнавска, Обреновац2011
18саобраћајницеСаобраћајница са припадајућом инфраструктуром општина Обреновац2011
19саобраћајницеПодручје ПДР Тозино воће - Младеновац2011
20саобраћајницеСаобраћајница између улица Кумодрашка, Кружни пут и Булевара Војводе Степе2011