Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1канализацијаФекална каналиација са прив. постројењм за пречишћавање отпадних вода у насељу Камендин2010
2канализацијаФекална каналиација са прив. постројењм за пречишћавање отпадних вода у насељу Пиносава2010
3канализацијаФекална каналиација са привременим ППОВ у насељу Бели Поток2010
4канализацијаКЦС Сурчин2010
5канализацијаФекална канлизација I фаза за насеље Старо Језеро2010
6канализацијаПотисни цевовод ФИ350 Сурчин од КЦС Сурчин до Аеродрома2010
7канализацијаФекална канализација са привременим ППОВ - Насеље Зуце2010
8канализацијаКанализација у насељу Плави Хоризонти2010
9водоводРезервоар Врелине - Гај, Барајево2010
10водоводРеконструкција цевовода на мостовима - Газела2010
11саобраћајницеСаобраћајница Горњи Земун - зона 3,42010
12саобраћајницеСаобраћајнице С-11, С-7, С-12, С-8а, С-9, С-10 - Горњи Земун2010
13саобраћајницеСаобраћајница С-24, С-26 Горњи Земун - зона 3,42010
14саобраћајницеСаобраћајнице уз Ибарску магистралу - мулти центар Петлово Брдо2010
15саобраћајницеУМП - I-А фаза - Баново брдо (Хиподром) Раковица2010
16саобраћајницеУМП - I-Б фаза - Пожешка - од Паштровићеве до Раднничке2010
17саобраћајницеУМП - I-Ц фаза, веза петље хиподром и петље Радничка2010
18саобраћајницеПетља Царева ћуприја - Хиподром - УМП2010
19саобраћајницеПриступне саобраћајнице мосту - УМП2010
20саобраћајницеСаобраћајница за Блок 61, ПФЦ-10 - Нови Београд2010
21саобраћајницеРеконструкција улица Боре Марковића и Пере Тодоровића2010
22саобраћајницеРеконструкција улица око пијаце Смедеревски ђерам2010
23саобраћајницеПодручје ПДР-а Пашина чесма2010
24саобраћајницеДенивелација раскрснице Панчевачки мост са приступним саобраћајницама2010
25саобраћајницеЗападно од Улице Др Ивана Рибара2010
26саобраћајнице, слободне површинеМултифункцијски спортски и културни садржаји - Парк пријатељства Ушће2010
27саобраћајницеПрилаз из Иванковачке улице2010
28саобраћајницеСаобраћајница за Блок Р. Рајк. Рузвелтове, Цвијићеве и Албанске споменице2010
29саобраћајницеСаобраћајнице са припадајућом инфраструктуром - општина Лазаревац2010
30саобраћајницеСаобраћајница за ЦМЗ на локацији Др Ивана Рибара2010