Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1саобраћајницеОбилазница око Београда (по преузетим обавезама)2008
2становањеОбјекат у ул. Гружанској бр. 8-10 станови2008
3становањеБлок 1 - Мате Јерковић 60-622008
4становањеБлок 1 - Мате Јерковић 56-582008
5становањеБлок 32 између Улица војводе Степе и Гостиварске2008
6канализацијаФекални колектор КЦС Мостар - Хитан помоћ2008
7канализацијаПревезивање вишњичког колектора на интерцептор - ф 700mm2008
8канализацијаНасеље Остружница2008
9канализацијаРегулација Стојковачког и Сибовачког потока2008
10канализацијаРегулација потока Пуповац са фекалном канализацијом и мостом на њему2008
11канализацијаНасеље Велика Моштаница2008
12канализацијаРегулација Сремачког потока2008
13канализацијаБолечки канализациони подсистем2008
14канализацијаРегулација Моштаничког потока и Остружничке реке2008
15водоводРеконструкција водоводне мреже - ПДР Мајданска, Зрмањска, Васе Стајића2008
16саобраћајницеСаобраћајница С-6, Горњи Земун - од С-8 до Ф. У*Звезда, зона 1,22008
17саобраћајницеСаобраћајница Горњи Земун - серв. С-1 од С8 до Ф.Звезда, зона 1,22008
18саобраћајницеСаобраћајница у оквиру ПДР просторне целине Аутокоманда2008
19саобраћајницеСаобраћајницe на локацији обухваћеним ПДР-а Рева II2008
20саобраћајнице, водоводРеконструкција Панчевачког моста2008
21саобраћајницеНови Авалски пут од Улице Саве Машковића до Кружног пута2008
22саобраћајницеСаобраћајница у Блоку 3 - Нови Београд2008
23саобраћајницеПаркинзи уз Улицу Радоја Дакића - Блок 7 - Нови Београд2008
24саобраћајницеРеконструкција саобраћајнице у наељу Руцка2008
25саобраћајницеСанџачка улица2008
26саобраћајницеЗрењанински пут2008
27саобраћајницеСаобраћајница у оквиру ПДР за комплекс фабрике Букуља2008
28саобраћајницеСаобраћајница за локацију Војислава Илића 1432008
29Према закљученим уговорима за регулисање накнаде за регулисање накнаде за уређење грађевинског земљишта2008
30саобраћајницеУлица Јованке Радаковић2008
31саобраћајницеПрема приоритету општина и ЈКП-а - удруживање са МЗ2008
32саобраћајницеСаобраћајница Граховска2008
33саобраћајницеСаобраћајница за локацију између улица Војислава Илића и Станислава Сремчевића2008
34канализацијаФекална канализација у насељу Мали Збег2008