Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1гробљаГробље Бежанија - Крематоријум2007
2становањеРетензија - Блок 9Б2007
3канализацијаФекални колектор КЦС Карађорђев трг - КЦС Ушће2007
4саобраћајницеСаобраћајница за насељски центар у насељу Бежанијска коса II МЗ2007
5саобраћајницеСаобраћајница за ОШ у насељу Алтина у Земуну2007
6канализацијаКишни фекални колектор у аутопуту дуж идустријске зоне Горњи Земун2007
7канализацијаФекална канализација у Улици Провалијској на територији МЗ Старо Жарково2007
8канализацијаКанализација не територији РП "Парк шума Звездара"2007
9канализацијаНасеље Сремчица - Канализација2007
10гробљаГробље Лешће - економско двориште2007
11саобраћајницеУлица Милоша Обилића у Сланцима2007
12водоводРеконструкција водоводне мреже у улицама обухваћеним РП "Булевар краља Александра"2007
13водоводРезервоар Мокролушко брдо2007
14водоводРеконструкција водоводне мреже у Улици војводе Бране2007
15становањеБлок 1 - Комовска 21-232007
16становањеБлок 1 - Комовска 17-192007
17становањеБлок 1 - Мате Јерковић 52-542007
18становањеБлок 1 - Мате Јерковић 48-502007
19становањеБлок 1 - Мате Јерковић 44-462007
20становањеБлок 1 - Комовска 13-152007
21становањеБлок 1 - Комовска 9-112007
22становањеБлок 1 - Комовска 5-72007
23становањеБлок 1 - Мате Јерковић 64-66 станови2007
24водоводСтудија београдских изворишта подземних вода2007
25становањеБлок 1 - Мате Јерковић 68-70 - станови2007
26саобраћајницеСаобраћајнице у Блоку између улица: господара Вучића, Устаничка, Грчића Миленка2007
27саобраћајницеМост преко Саве - УМП2007
28саобраћајницеСаобраћајнице за непрофитно становање - Др Ивана Рибара2007
29саобраћајницеУлица Свете Милутиновића I део Стевана Филиповића2007
30саобраћајницеСаобраћајница на локацији Борча-Греда - саобраћајница Нова V2007
31саобраћајницеУлица Петра Драпшина у Земуну2007
32саобраћајницеСаобраћајница за спортски центар у насељу Др Ивана Рибара2007
33саобраћајницеГаудијева улица у Земуну2007
34саобраћајницеИбарска магистрала - од Улице пилота Михаила Петровића до аутопутске обилазнице2007
35саобраћајницеМлатишумина улица2007
36саобраћајницеГружанска улица2007
37саобраћајницеНово механизовано пристаниште у Београду2007
38саобраћајницеЗемунски кеј2007
39саобраћајницеСаобраћајница на подручју Плана детаљне регулације МЗ Жарково2007
40саобраћајницеЈужна саобраћајница М. Јанковића Доце са везом на Улицу 45. нову у Реснику2007
41саобраћајницеСаобраћајнице на територији ДУП-а дуж Улице војводе Степе2007
42саобраћајницеСаобраћајница Северна тангента - СТ од саобраћајнице Т-6 до пута Београд Панчево2007
43саобраћајницеСаобраћајнице на локацији Падина2007
44саобраћајницеСаобраћајница за објекат Ц3, Ц4 у Радничкој улици на Чукаричкој Падини2007
45саобраћајницеСаобраћајница у Блоку 60 уз Земунску улицу на Новом Београду - Минел2007
46саобраћајницеМост преко Саве код Обреновца са приступним саобраћајницама2007