Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1канализацијаФекална канализација у Улици Ивана Милутиновића у Борчи1997
2водоводОбјекат 412 - за локацију 257 ППВ постројење за прераду подземне воде ПП Баново брдо1997
3саобраћајницеСаобраћајница Т-6 Од Војвођанске до 2А-2А1997
4водоводВодовод у Узун Мирковој улици1997
5водоводРетензиони базен1997
6саобраћајницеСаобраћајница Т-71997
7водоводПредтретман Језеро1997
8саобраћајнице, водовод, канализација, слободне површинеБежанијска коса III МЗ - инфраструктура у блоковима1997
9водоводЦевовод од резервоара Петлово брдо до хидротехничког тунела1997
10водоводППВ Бежанија - реконструкција (и рекуперација)1997-2006