ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш (ИКЕА)

 

Ревитализација рени бунара РБ-8м

Врши се уградња нових хоризонталних дренова на дубини од око 25 метара, ради повећања издашности бунара, односно добијања већих количина подземних вода за даљу производњу. Биће уграђено 6 нових дренова, сваки дужине 40 метара, чиме ће се подићи количине добијене сирове воде на 90 литара у секунди.

 

Уређење Обилићевог венца

Уређење површине преко пола хектара: нова водоводна мрежа, систем за одвођење кишних вода, систем за заливање зеленила, јавно осветљење и ново зеленило. Предвиђено је постављање 41 канделабра, око 48 стабала високог дрвећа, а зелене површине чине око 1.500 m2.

Портфолио Дирекције

Дирекција је на својој интернет страни (www.beoland.com) представила резултате рада, с обзиром да је за последњих 21 годину реализовала преко 600 инфраструктурних објеката на подручју Београда и инвестирала више од милијарду евра у изградњу и реконструкцију саобраћајница, водовода и канализације.

ПРОЈЕКТИ 2016 - 2018  Недостајућа инфраструктура

Претрага по годинама