Саобраћајнице

kvenac

Уређење Косанчићевог венца

img_2927

Северне приступне саобраћајнице ЛОТ1

43-1

Извођење радова на објекту анекса аутобуске станице у блоку 42 у Новом Београду са израдом урбанистичко-техничке документације.

featured_zamena2

Уређење Маршала Бирјузова

bore_stankovica

Саобраћајница Боре Станковића на локацији Врачарски плато

featured_zamena2

Приступна саобраћајница Нова V, од Панчевачког пута до КЦС „Крњача“ са пратећом инфраструктуром

featured_zamena2

Термнуси у блоку 20 и уз Бранков мост

image-0-02-05-6a5ec68da76c4b0b8fb6348aa1b77ee1ca01dcea4844e171dfb8456f76e94eb5-v

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром и мостовском конструкцијом за приступ железничкој станици „Прокоп“ – I фаза

povrsina-intervencije

Саобраћајни приступ блоку код Млатишумине улице

img_2544

Уралска улице са инфраструктуром

featured_zamena2

Аутобуско-тролејбуски терминус уз Дунавску улицу са израдом техничке документације

lazarevac-ulica-crnog1

Саобраћајница Станислава Сремчевића Црног у Лазаревцу

20160519_151313

Саобраћајници са инфраструктуром ул. Браће Баџак у Младеновцу

20160426_095830-1

Булевар ослобођења у Гроцкој

featured_zamena2

Пушкинова улица са инфраструктуром, просторна целина Сењак

featured_zamena2

Саобраћајаница С-6 са припадајућом инфраструктуром просторна целина „Лисичији поток“

Водовод

grmovac

Водоводна мрежа у насељу Грмовац

img_2999

Изградња и реконструкција потисног цевовода Ф 400 у насељу Сопот

lisovic1

Водоводна мрежа I фаза у насељу Лисовић

img_20160421_135545

Секундарна водоводна мрежа у Бељини

ripanj

Водоводна мрежа у Рипњу

img_2172

Ревитализација рени бунара РБ-8м

stepojavac-direkcija

Водоводна мрежа у насељу Степојевац – I фаза

featured_zamena2

Изградња водоводне мреже за потребе Дома здравља Раковица са израдом техничке документације

Канализација

img_2323

КЦС „Газела“

featured_zamena2

Изградња канализације за прикључење ОШ „Војводе Степе“ са израдом техничке документације

img_2364

Извођење радова на изградњи фекалног колектора Јелезовац II фаза (III деоница)

featured_zamena2

Изградња канализације у насељу Шљивице у Обреновцу

surcin-kanalizacija

Изградња фекалне канализације у насељу Сурчин – I фаза

featured_zamena2

Изградња канализације у деловима улица: Корушке, Марије Бурсаћ и Франца Прешерна у Земуну

featured_zamena2

Канализација у насељу Мала утрина

featured_zamena2

Изградња фекалног колектора „Јелезовац“ – I фаза

featured_zamena2

Фекалнa канализацијa у насељу Ресник-Љубише Јеленковића

featured_zamena2

Кишни колектор Земун поље – Дунав

featured_zamena2

КЦС у Добановачком путу у насељу Алтина

Слободне површине

kvenac

Уређење Косанчићевог венца

obilicev_venac

Уређење Обилићевог венца

sam_8090

Уређење слободних површина Групација „Ф“ – II МЗ Бежанијскса коса

Taбеларни приказ пројеката

Редни бројКатегоријаНазив објектаГодина
1канализацијаИзмештање колектора у Станислава Сремчевића2016
2водоводРеконструкција и изградња потисног цевовода ф 400 од Булин поток - Сопот2016
3водоводБунар на изворишту Брестовица - Ковачевац2016
4водоводРезервоари Брђански крак, Врапчије брдо, Дубрава2016
5водоводРевитализација рени бунара утискивањем дренова (RB-9,7-M,1)2016
6водоводНови бунари са цевоводом у Сопоту2016
7саобраћајницеКомунално опремање средствима правних и физичких лица за реал2016
8саобраћајницеПружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама2016
9саобраћајницеЗаједничке групе послова за УМП (1.0.1-1.0.6.)2016
10саобраћајницеПровођење промена у Катастру непокретности за саобраћајнице са инфраструктуром2016
11саобраћајницеСаобраћајница Милована Глишића2016
12саобраћајницеОстале саобраћајнице - Нова 2 Добановци2016
13саобраћајницеПрипреме за почетак изградње - пружни прелаз у Батајници2016
14саобраћајницеРеконструкција канализационе мреже у зони Славија2016
15саобраћајницеПриступна саобраћајница Ади Циганлији2016
16саобраћајницеЛОТ 1 - Приступне саобраћајнице мосту2016
17саобраћајницеПриступне саобраћајнице мосту - КЦС Газела2016
18саобраћајницеПриступне саобраћајнице мосту - Тошин бунар2016
19саобраћајницеУМП Сектор III2016
20саобраћајницеI.2.E. Комунално опремање локација средствима правних и физичких лица2016
21саобраћајницеБулевар војводе Мишића - Од Манасијеве до Косте Главинића2016
22саобраћајницеКомунално опремање локација средствима правних и физичких лица2016
23саобраћајницеСекунарне саобраћајнице - Жанке Стокић2016
24саобраћајницеСекундарне саобраћајнице - Целина Сењак2016
25саобраћајницеВодоводна мрежа у насељу Рипањ2016
26саобраћајницеПаркинзи за КБЦ Бежанијска коса2016
27саобраћајницеРеконструкција јавних саобраћајница, саобраћајних објеката и мостова2016
28саобраћајницеРеконструкција централних тргова града Београда2016
29саобраћајницеПроширење пешачке зоне Кнез Михајлове2016
30саобраћајницеКарађорђева улица2016
31саобраћајницеЗаједнички послови, II.B.1.02016
32слободне површинеКаталог урбаног мобилијара2016
33саобраћајницеОмишка улица2016
34саобраћајницеИзграња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима2016
35саобраћајницеВојвођанска и Сурчинска улица од саобраћајнице Т-6 до аутопутске обилазнице2016
36саобраћајницеСаобраћајнице на локацији Грмеч2016
37саобраћајницеСаобраћајница Кумодрашка нова2016
38саобраћајницеУређење локације за ДЗ Раковица2016
39саобраћајницеУређење јавних, слободних и зелених површина на терет града Београда2016
40саобраћајницеПриступ депонији Винча2016
41саобраћајницеСаобраћајнце на подручју ПДР Радоја Дакића, Ж.Миладиновића и Милоша Бандића2016
42саобраћајницеБлок уз Булевар краља Александра - прилаз из Старца Вујадина2016
43саобраћајницеУлица Нова на подручју Дула Караклајића, Лазаревац2016
44саобраћајницеУлица Душана Петровића Шанета, Лазаревац2016
45саобраћајницеФранцуска улица2016
46саобраћајницеИзградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима2016
47саобраћајнице, слободне површинеСаобраћајне и јавне површине са инфраструктуром на подручју шире зоне Кнез Михајлове улице2016
48саобраћајницеИзградња Пешачке пасареле - везе Великог степенишног прилаза са Савским кејом2016
49саобраћајнице, слободне површинеМаршала Бирјузова и Сремска2016
50саобраћајнице, слободне површинеКосанчићев венац2016
51саобраћајницеРеконструкција Старог савског моста и тунелска веза од Крађорђеве до Француске2016
52канализацијаФекална канализација у насељу Ресник-Љубише Јеленковића2016
53водоводВодоводна мрежа у насељу Грмовац2016
54водоводИзградња и реконструкција потисног цевовода Ф 400 од изворишта Булин поток - Сопот2016
55водоводВодоводна мрежа I фаза у насељу Лисовић2016
56водоводОбјекти и мрежа водоснабдевања у насељу Бељина2016
57водоводВодоводна мрежа у насељу Степојевац2016
58саобраћајницеСаобраћајнице за приступ железничкој станици Прокоп – I фаза2016
59саобраћајницеАутобуско-тролејбуски терминус уз Дунавску улицу са израдом техничке документације2016
60саобраћајницеСаобраћајница Станислава Сремчевића Црног у Лазаревцу2016
61саобраћајницеУлица браће Баџак (Моме Стевановића) - Младеновац2016
62саобраћајницеБулевар ослобођења у Гроцкој2016
63саобраћајнице, слободне површинеОбилићев венац2016
64канализацијаИзградња канализације у насељу Шљивице и Браће Југовић у Обреновцу2016